News

TRAINING SCHEDULE – DEC 2014 – JAN 2015(II,III,IV YEAR)

 

TRAINING   SCHEDULE – DEC 2014 – JAN 2015

 

WEEK – 1

Year Branch Date / Training
8/12

MON

9/12

TUE

10/12

WED

11/12

THU

12/12

FRI

13/12

SAT

14/12

SUN

 

II

EEE, ECE, CSE, IT  

C++

CMC

 

C++

CMC

 

C++

CMC

 

C++

CMC

 

C++

CMC

 

C++

CMC

 

C++

CMC

II CIVIL Revit

KKM

Revit

KKM

Revit

KKM

Revit

KKM

Revit

KKM

Revit

KKM

Revit

KKM

II MECH PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

 

III

EEE, ECE, CSE,

MECH,CIVIL

 

 

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

IV MECH PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

 

WEEK – 2

Year Branch Date / Training
15/12

MON

16/12

TUE

17/12

WED

18/12

THU

19/12

FRI

20/12

SAT

21/12

SUN

II EEE, ECE, CSE, IT  

C++

CMC

 

C++

CMC

 

C++

CMC

 

C++

Assesment

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

II CIVIL  

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

II MECH PRO*E PRO*E PRO*E  

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

III

EEE, ECE, CSE,

MECH,CIVIL

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

IV MECH PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

PRO*E

Alpha

 —

 

 

TRAINING   SCHEDULE – DEC 2014- JAN 2015

 

WEEK – 3

Year Branch Date / Training
22/12

MON

23/12

TUE

24/12

WED

25/12

THU

26/12

FRI

27/12

SAT

28/12

SUN

 

 

II

EEE, ECE, CSE, IT,

CIVIL,

MECH

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

III

EEE, ECE, CSE, IT,

CIVIL,

MECH

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

 

Apt ETHNUS

 

 

Apt ETHNUS

 

 

Apt ETHNUS

 

 

Apt ETHNUS

 

 

IV

EEE, ECE, CSE, IT,

CIVIL,

MECH

 

 

 

 

Apt

APTRR

 

 

Apt APTRR

 

 

Apt APTRR

 

 

Apt APTRR

 

 

Apt

APTRR

 

 

Apt

APT

WEEK – 4

Year Branch Date / Training
29/12

MON

30/12

TUE

31/12

WED

02/01

FRI

03/01

SAT

04/01

SUN

05/01

MON

 

 

II

 

EEE, ECE, CSE, IT,

CIVIL,

MECH

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

Comm

JCCC

 

 

 

 

 

III

EEE, ECE, CSE, IT,

CIVIL,

MECH

 

 

Apt ETHNUS

 

 

Apt ETHN

US

 

 

Apt ETHNUS

 

 

Apt ETHNUS

 

 

Apt ETHNUS

 

 

Apt

ETHN

US

 

 

Apt ETHNUS

 

 

IV

EEE, ECE, CSE, IT,

CIVIL,

MECH

 

 

Apt APTRR

 

 

Apt APTRR

 

 

Apt APTRR

 

 

Apt APTRR

 

 

Apt APTRR

 

 

 

 

TRAINING   SCHEDULE – DEC 2014- JAN 2015

ASSESSMENT SCHEDULE – JAN, FEB, MAR – 2014

WEEK – 5

Year Branch Date / Training Assessment
10/01

SAT

14/02

SAT

14/03

SAT

21/03

SAT

II EEE, ECE, CSE, IT  

C++

CMC

 

C++

CMC

 

C++

CMC

 

C++

CMC